VinaBiomush | Công Ty TNHH Nấm Sinh Học Việt Nam

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

Nấm Bông Tuyết Trùng Thảo

249,000 đ/Hộp 179,000 đ/Hộp

Phôi Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

59,000 đ/Hộp 45,000 đ/Hộp

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Tươi

199,000 đ/Lọ/30-40gram nấm tươi 179,000 đ/Lọ/30-40gram nấm tươi

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Khô

699,000 đ/20 gram/Lọ 559,000 đ/20 gram/Lọ

Rượu Đông Trùng Hạ Thảo

449,000 đ/Chai/500ml 349,000 đ/Chai/500ml

Nhộng Trùng Thảo

39,000 đ/Con 29,000 đ/Con

Đông Trùng Hạ Thảo Mật Ong

79,000 đ/Hũ 100ml 59,000 đ/Hũ 100ml

Giống F2 Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

990,000 đ/Ống/Đĩa/Chai 690,000 đ/Ống/Đĩa/Chai
Zalo
Zalo
facebook