VinaBiomush | Công Ty TNHH Nấm Sinh Học Việt Nam

Nấm Linh Chi Đỏ

Nấm Linh Chi Nguyên Tai

749,000 đ/Kg 679,000 đ/Kg

Linh Chi Cảnh

349,000 đ/Chậu 299,000 đ/Chậu

Phôi Nấm Linh Chi

4,500 đ/Bịch 4,000 đ/Bịch
Zalo
Zalo
facebook