VINABIOMUSH | CÔNG TY TNHH NẤM SINH HỌC VIÊT NAM

Tin tức

Khoá Học VBM01/2024: "Quy Trình Công Nghệ Nuôi Trồng, Sản Xuất Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Theo Hướng Hữu

Vinabiomush mở khóa học này, nhằm giúp học viên tiếp cận, bám sát và nắm vững những kỹ thuật, kiến thức thực tế, cũng như những bí quyết cốt lõi để tạo ra nguồn giống nấm tốt và ổn định, phôi nấm đồng đều và chất lượng, nâng cao được chất lượng và năng suất sản phẩm nấm khi thu hoạch trong suốt quá trình sản xuất. Đồng thời, tránh những sai lầm dẫn đến hư hỏng và thất bại không mong muốn.